Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter

06-11-2009

Statsrevisorerne har på deres møde den 19. august 2009 anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde et notat, der beskriver, hvordan en undersøgelse af statens anvendelse af private konsulentfirmaer kan tilrettelægges. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om bl.a. at undersøge omkostningerne ved statens brug af konsulenter, den strategiske anvendelse af konsulenter samt nytteværdien ved at benytte konsulenter.

Notatet redegør for tilrettelæggelsen af og tidsrammen for en større undersøgelse af statslige institutioners brug af private konsulenter.

Undersøgelsen iværksættes med henblik på, at beretningen kan afgives til Statsrevisorerne medio 2010.

Hele notatet (PDF)