Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

13-11-2009

Notatet redegør for tilrettelæggelsen og indholdet af en større undersøgelse af digitaliseringen af tinglysningssystemet. Undersøgelsens struktur og metode vil lægge sig op ad beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter.

Statsrevisorerne fremkom på deres møde den 17. juni 2009 med et notatønske og har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge digitaliseringsprojektets beslutningsgrundlag, projektstyring og effekt samt udviklingen over tid med hensyn til ibrugtagning, økonomi og funktionalitet.

Hele notatet (PDF)