Notat om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af ministeriernes brug af særlige rådgivere

13-03-2009

Statsrevisorerne fremkom på deres møde den 10. december 2008 med et notatønske om en undersøgelse vedrørende brugen af særlige rådgivere ("spindoktorer"). Statsrevisorerne har bl.a. anmodet Rigsrevisionen om særligt at undersøge, hvordan og i hvilket omfang regeringen har fulgt op på betænkning nr. 1443/04 om embedsmænds rådgivning og bistand, og Statsrevisorerne har endvidere stillet en række spørgsmål i tilknytning til notatønsket.

Notatet redegør for tilrettelæggelsen af og tidsrammen for en undersøgelse af ministeriernes brug af særlige rådgivere.

Hele notatet (PDF)