Notat om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af forvaltningen af statens boliger

13-03-2009

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af statens tjenesteboliger.

Undersøgelsen vil være tværgående og vil give et overblik over antal og typer af boliger i staten og regionerne. Undersøgelsen vil have fokus på, hvordan statens tjeneste- og lejeboliger forvaltes, herunder hvordan boligerne tildeles, og hvordan huslejen fastsættes og opkræves.

Undersøgelsen iværksættes straks, med henblik på at beretningen kan afgives til Statsrevisorerne primo 2010.

Hele notatet (PDF)