Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af nationale test

18-03-2009

Notatet præsenterer designet for en større undersøgelse af de obligatoriske nationale test til folkeskolerne. Folketinget vedtog i 2006, at der skulle indføres 10 obligatoriske nationale test på forskellige klassetrin. Testene skulle være iværksat i 2 etaper med start i henholdsvis skoleåret 2006-2007 og 2007-2008, men testene er på nuværende tidspunkt sat til at blive implementeret i 2010.

Rigsrevisionen vil bl.a. undersøge, om Undervisningsministeriets styring af projektet har været tilfredsstillende, ligesom undersøgelsen vil indeholde vurderinger af, om Undervisningsministeriet vil kunne overholde bl.a. den nuværende tidsramme og budgettet for de nationale test.

Rigsrevisionen gennemfører undersøgelsen efter anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele notatet (PDF)