Notat om tilrettelæggelsen af en kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område

13-03-2009

Notatet orienterer om en kommende undersøgelse og notater på Skatteministeriets område. Der redegøres i notatet for tilrettelæggelsen af og tidsrammen for en større undersøgelse om opfyldelsen af målsætningerne med fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning. Der oplyses endvidere om de notater på Skatteministeriets område, der forventes afgivet til Statsrevisorerne i løbet af 2009.

Hele notatet (PDF)