Notat om Rigsrevisionens revision af større investeringsprojekter

18-03-2009

Efter aftale med Statsrevisorerne fremlægger rigsrevisor i dette notat en skitse af, hvordan Rigsrevisionen reviderer større investeringsprojekter. I notatet fremgår det også, hvordan Rigsrevisionen fremover ved hjælp af forskellige initiativer vil styrke revisionsindsatsen i forhold til større investeringsprojekter.

Hele notatet (PDF)