Notat om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet

29-05-2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Notatet redegør for, hvordan beløbsgrænser indgår i SKATs tilrettelæggelse af kontrollen på indsatsområdet, dvs. både i forhold til udbetalingsprocedurer ved overskydende skat og i forhold til kontrolindsatsen over for borgere og virksomheder. Notatet redegør videre for, hvordan beløbsgrænser indgår i SKATs tilrettelæggelse af inddrivelsesområdet, dvs. i forhold til inddrivelse af restancer fra borgere og virksomheder med gæld til det offentlige.

Hele notatet (PDF)