Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2007

08-01-2009

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om den revision, der har fundet sted for de fællesnordiske aktiviteter for 2007. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for regnskabsåret 2007. Nordisk Råds kontrolkomité har behandlet beretningerne og afgav komitéens betænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom. Beretningerne og kontrolkomitéens beslutningsforslag blev behandlet på Nordisk Råds session i Helsinki i oktober 2008.

Hele notatet (PDF)