Notat om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007

19-01-2009

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om de væsentligste problemstillinger og udviklingstendenser i forvaltningen og revisionen af EU-midler på henholdsvis dansk og europæisk niveau.

Notatet indeholder en oversigt over EU's indtægter og udgifter i 2007 og Danmarks andel heri samt en orientering om tilrettelæggelsen af forvaltning og revision af EU-midler i Danmark. Herudover beskrives og kommenteres de væsentligste konklusioner i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007 og den seneste udvikling i samarbejdet mellem rigsrevisionerne i EU og Den Europæiske Revisionsret.

Hele notatet (PDF)