Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2008

07-12-2009

Rigsrevisor har i notatet til Statsrevisorerne givet en orientering om revisionen, der har fundet sted for de fællesnordiske aktiviteter for 2008. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for regnskabsåret 2008. Nordisk Råds kontrolkomité har behandlet beretningerne og afgav komitéens betænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom. Beretningerne og kontrolkomitéens beslutningsforslag blev behandlet på Nordisk Råds session i Stockholm i oktober 2009.

Hele notatet (PDF)