Notat om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008

08-12-2009

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2008.

Notatet indeholder en oversigt over EU's indtægter og udgifter i 2008, og herefter beskrives og kommenteres de væsentligste konklusioner i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 samt den seneste udvikling i samarbejdet mellem rigsrevisionerne i EU og Den Europæiske Revisionsret.  

Hele notatet (PDF)