Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af TV 2 Danmark A/S’ økonomi

09-09-2008

Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 20. august 2008 rigsrevisor om i et faktuelt notat at beskrive indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af TV 2 Danmark A/S' økonomi.

Statsrevisorernes anmodning er fremkommet på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Finansudvalg, der den 23. juni 2008 godkendte et fortroligt aktstykke vedrørende TV 2's økonomi. Finansudvalget fandt det på baggrund af aktstykket påkrævet, at der foretages en revisionsmæssig undersøgelse og bedømmelse af TV 2's økonomi.

Notatet redegør for tilrettelæggelsen af og tidsrammen for en større undersøgelse af TV 2 Danmark A/S' økonomi.

Hele notatet (PDF)