Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om Finanstilsynet

17-11-2008

I notatet beskrives indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af Finanstilsynet.

Undersøgelsen har fokus på Finanstilsynets virke generelt og specielt, hvorledes tilsynet har ageret i forbindelse med de konkrete sager vedrørende Roskilde Bank A/S og Bank Trelleborg A/S.

Endvidere vil undersøgelsen omfatte Økonomi- og Erhvervsministeriets overvågning af den finansielle sektor samt ministeriets analyser i relation til Akt 199 4/9 2008.

Undersøgelsen forventes at blive afrapporteret i en beretning. Undersøgelsen iværksættes straks, med henblik på at beretningen kan afgives til Statsrevisorerne medio 2009.

Hele notatet (PDF)