Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen af forsvarets eventuelle køb af nye kampfly

08-05-2008

Notatet handler om tilrettelæggelsen af en beretning om forsvarets eventuelle køb af nye kampfly. Der redegøres kort for udviklingen siden Statsrevisorernes anmodning om en undersøgelse i november 2007. Det drejer sig om nedsættelsen af Forsvarskommissionen, der i sin betænkning bl.a. skal forholde sig til analyser og vurderinger af behovet for materielanskaffelser i forsvaret. Endvidere redegøres for nedsættelsen af en tværministeriel arbejdsgruppe, der bl.a. har til opgave at vurdere levetidsomkostninger og samfundsøkonomiske konsekvenser af et eventuelt flykøb. Rigsrevisor indstiller i lyset af den seneste udvikling, at der foretages en afgrænsning af beretningen, der forventes afgivet til Statsrevisorerne tidligt i 2009. Det endelige tidspunkt afpasses til fremdriften i forsvarets arbejde med at etablere et beslutningsgrundlag for et eventuelt flykøb.

Hele notatet (PDF)