Notat om tilrettelæggelsen af en eventuel større undersøgelse af forsvarets materielanskaffelser

14-05-2008