Notat om forsvarets brug af private aktører ved deltagelse i internationale operationer

09-06-2008

Rigsrevisionen har undersøgt Forsvarsministeriets brug af private aktører ved deltagelse i internationale operationer i perioden 2003-2007. Forsvarets brug af private aktører omfatter skriftlige aftaler indgået mellem forsvaret og civile leverandører af ydelser på logistikområdet til styrker udsendt i internationale operationer. I notatet redegøres for udviklingen i forsvarets anvendelse af private aktører, herunder omfanget og typen af opgaver. Endvidere beskrives, hvordan forsvaret indgår, styrer og følger op på kontrakter med private aktører, herunder også i tilfælde, hvor ydelser leveres via underleverandører og samarbejde med allierede nationer. Endelig vurderes fordele og ulemper ved forsvarets brug af private aktører ved deltagelse i internationale operationer.

Hele notatet (PDF)