Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen

02-12-2008

Statsrevisorerne fremkom på deres møde den 17. september 2008 med et notatønske om en undersøgelse af politireformen. Statsrevisorerne suppelerede notatønsket den 24. november 2008 i forlængelse af, at sagen havde været drøftet mellem Statsrevisorerne og Folketingets Finansudvalg.

Baggrunden for Statsrevisorernes anmodning er bl.a., at der i løbet af foråret og sommeren 2008 har været omtalt en række sager i pressen om ringere service over for borgerne, som i pressen er blevet koblet til arbejdet med at implementere politireformen.

Notatet redegør for tilrettelæggelsen af og tidsrammen for en større undersøgelse af implementeringen af politireformen.

Hele notatet (PDF)