Notat om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor

02-12-2008

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om, at Kontaktudvalget for Offentlig Revision nedlægges. Kontaktudvalget har hidtil koordineret samarbejdet mellem Rigsrevisionen og andre involverede revisorer på de områder, hvor forvaltningen af offentlige midler sker i et samspil mellem staten og kommunerne eller uddannelsesinstitutioner mv.

Nedlæggelsen af Kontaktudvalget skyldes ændringer i den kommunale revisionsordning, der har ført til, at 3 revisionsvirksomheder, der var specialiseret i kommunal revision, ophører eller omdannes. Fra 2012 vil det alene være statsautoriserede eller registrerede revisorer, der kan fungere som sagkyndig revisor for kommunerne.

Notatet beskriver, hvordan den faglige udvikling af den offentlige revision fremover videreføres i samarbejde med revisorbranchens organisationer og de revisorer, der løser opgaver i den offentlige sektor.

Hele notatet (PDF)