Notat om adgangen til at foretage revision og regnskabsgennemgang samt udarbejde større undersøgelser på de regionale og kommunale regnskaber

02-12-2008

Notatet omhandler rigsrevisors og Statsrevisorernes adgang til at foretage revision og regnskabsgennemgang samt udarbejde større undersøgelser på de regionale og kommunale regnskaber.

Både regioner og kommuner modtager betydelige midler fra staten. Regionerne modtager statstilskud, og kommunerne modtager bloktilskud og statsrefusion af kommunernes udgifter til en række borgerrettede ydelser såsom folkepension, kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Notatet behandler lovgrundlaget for Statsrevisorernes og rigsrevisors adgang til at behandle regionernes og kommunernes regnskaber, samt hvordan Rigsrevisionen har tilrettelagt og gennemfører opgaven.

Endelig er det i notatet oplyst, hvilke beretninger Rigsrevisionen i de seneste år har udarbejdet, hvor det regionale og kommunale område er inddraget.

Hele notatet (PDF)