Notat om status for forsøgsordningen med fleksible svarfrister for ministerredegørelser til statsrevisorernes beretninger

04-10-2006