Notat om højesteretsdommernes bibeskæftigelse

29-11-2006