Notat om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv.

02-05-2006