Beretning om Videnskabsministeriets innovationsindsats - med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv

17-05-2006

Beretning nr. 14/2005

Beretningen handler om Videnskabsministeriets indsats for at styrke samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv, som har til formål at fremme innovation i Danmark. Undersøgelsen omfatter de af ministeriets innovationsfremmende initiativer, der er knyttet bevillinger til.

Regeringen har opstillet det mål, at Danmark i 2010 skal være blandt verdens mest innovative samfund. En sammenligning foretaget i 2003 af OECD-landenes innovationsevne viser dog, at Danmark på 4 af 5 områder er placeret i den dårligste halvdel, hvad angår samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv.

I beretningen har Rigsrevisionen indledningsvist undersøgt, om Videnskabsministeriet har etableret et hensigtsmæssigt grundlag for ministeriets innovationsindsats. Herefter har Rigsrevisionen med udgangspunkt i 6 af de innovationsfremmende initiativer undersøgt, i hvilken grad Videnskabsministeriet har målrettet de innovationsfremmende initiativer mod at styrke samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv, samt i hvilken grad ministeriet har fulgt op på, om initiativerne har bidraget til at løse problemerne med samspillet. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. maj 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/05 om Videnskabsministeriets innovationsindsats – med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at Videnskabsministeriet med samspilsindekset har haft et godt grundlag for indsatsen for at styrke samspillet mellem videninstitutioner og dansk erhvervsliv. Videnskabsmini-steriet har imidlertid ikke i tilstrækkelig grad benyttet dette grundlag, når ministeriet har fastsat og fulgt op på mål for innovationsindsatsen – herunder de initiativer, som skal løse de identificerede problemer med samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv.

Statsrevisorerne kritiserer, at Videnskabsministeriet kun i begrænset omfang har fulgt op på, i hvilket omfang innovationsindsatsen har den ønskede effekt."

Rigsrevisors notat af 2. oktober 2006

Rigsrevisors notat af 30. september 2008

Beretningshistorik