Notat om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af DSB’s anskaffelse af IC4-tog

30-01-2006