Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2004

10-01-2006