Notat om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004

01-08-2006