Notat om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af Udlændingestyrelsens administration af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt udstedelse af forretningsvisa

06-09-2005