Notat om Rigsrevisionens deltagelse i udviklingen af rigsrevisionerne i Litauen og Rumænien

06-09-2005