Notat om Rigsrevisionens indgåelse af en samarbejdsaftale med den vietnamesiske rigsrevision

26-05-2005