Notat om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003

26-05-2005