Notat om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme

21-01-2005