Beretning om rekruttering til hærens reaktionsstyrker

19-01-2005

Beretning nr. 9/2004

Formålet med beretningen er at undersøge og vurdere, hvordan forsvaret har tilrettelagt og gennemført rekrutteringen af rådighedspersonel til hærens reaktionsstyrker. Som delformål er det undersøgt og vurderet:

  • om tilrettelæggelsen af rekrutteringen støtter en effektiv indsats.
  • om forsvaret følger op på rekrutteringen.
  • om rekrutteringsaktiviteterne har givet de forventede resultater.
  • om forsvaret systematisk behandler de forhold, der kan påvirke rekrutteringen.

Baggrunden for undersøgelsen er endvidere, at Rigsrevisionen har lagt vægt på at rekruttering er en væsentlig forudsætning for, at forsvaret kan løse centrale dele af sine opgaver. Endvidere har rekrutteringen betydning for, om forsvaret kan opfylde finanslovens resultatkrav til opstilling af reaktionsstyrkerne, som bl.a. er tilmeldt NATO- og FN-enheder.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. januar 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/04 om rekruttering til hærens reaktionsstyrker

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"En velfungerende rekruttering til reaktionsstyrkerne er afgørende for det danske forsvars bidrag til internationale operationer.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at rekrutteringsaktiviteterne kun delvist har givet de forventede resultater, og at forsvaret ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på forløbet og resultaterne af rekrutteringsindsatsen.

Statsrevisorerne forventer, at forsvaret fremover systematisk følger mere kritisk op på og vurderer rekrutteringsaktiviteterne."

Rigsrevisors notat af 20. juni 2005

Rigsrevisors notat af 6. juni 2007

Beretningshistorik