Notat om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af DSB’s anskaffelse af IC4-tog

02-12-2005