Beretning om administration af folkepension

07-12-2005

Beretning nr. 6/2005

Beretningen handler om kommunernes og Socialministeriets administration af folkepension og tillæg til pensionister i 2004, som var bosiddende i Danmark. De statslige udgifter til folkepension og tillæg til folkepensionister var på 65,1 mia. kr.

Formålet med undersøgelsen har været at besvare spørgsmålet, om kommunernes administration af folkepension og tillæg var tilfredsstillende og tilsvarende, om Socialministeriets administration af folkepension og tillæg var tilfredsstillende.

Undersøgelsen af kommunernes administration er foretaget som en repræsentativ stikprøve, hvor de kommunale revisorer er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Socialministeriet og Rigsrevisionen.

Undersøgelsen af Socialministeriets administration er foretaget gennem interview om forretningsgange, sagsgennemgang af de kommunale revisionsrapporter og ministeriets sager vedrørende revisionsrapporter for 2002 og 2003 samt forevisning af ministeriets sagsbehandlingssystemer.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. december 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/05 om administration af folkepension

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statens udgifter til Danmarks mere end 700.000 folkepensionister udgør godt 65 mia. kr. Det er således et væsentligt udgiftsområde, som vedrører mange borgere.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at kommunernes og Socialministeriets administration af folkepension stort set må anses for at være i orden."

Rigsrevisors notat af 30. januar 2006

Beretningshistorik