Beretning om Miljøministeriets forvaltning af Velfærdspuljen

10-11-2004

Beretning nr. 5/2004

På finanslovene for 2003 og 2004 blev der på Skov- og Naturstyrelsens konto § 23.51.01.30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen afsat i alt 13 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. i 2003 og 7 mio. kr. i 2004. Inden for de afsatte beløb kunne iværksættes projekter med henblik på øget brugerinddragelse i Skov- og Naturstyrelsens arealforvaltning og velfærdsfremmende initiativer bl.a. rettet mod børn og unge.

Rigsrevisionen belyser i beretningen med udgangspunkt i Velfærdspuljens bevillingsmæssige status, hvilke regler der gælder for ansøgning og fordeling af tilskud fra Velfærdspuljen. Desuden beskrives det faktiske sagsforløb ved fordelingen af puljen fra forhandlingerne i forbindelse med finanslovforslaget for 2003 frem til udvælgelsen af projekter i august 2003.

Rigsrevisionen vurderer, hvordan reglerne er opfyldt, herunder på hvilken måde og i hvilket omfang der blev orienteret om ordningen.

Rigsrevisionen foretager ud fra en opgørelse over antal henvendelser en konkret sagsgennemgang. Rigsrevisionen har gennemgået 30 distriktssager (projekter på styrelsens egne arealer) til gennemgang ud af i alt 317 distriktssager, og alle 38 tilskudssager (eksterne ansøgninger) er blevet gennemgået. Der blev således gennemgået 68 sager af i alt 355 sager.

Endelig foretager Rigsrevisionen en generel vurdering af, om reglerne for og udbetaling af tilskud fra denne pulje er blevet korrekt forvaltet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. november 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/04 om Miljøministeriets forvaltning af Velfærdspuljen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer miljøministerens forvaltning af Velfærdspuljen.

Statsrevisorerne kritiserer, at offentligheden ikke blev tilstrækkelig bredt orienteret om mulighederne for at opnå tilskud, og at forligspartierne fik en særlig behandling af Skov- og Naturstyrelsen i de såkaldte ordførersager."

Rigsrevisors notat af 7. januar 2005

Beretningshistorik