Beretning om Statens Serum Institut

16-06-2004

Beretning nr. 12/2003

Statens Serum Institut (SSI) er landets centrallaboratorium og center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Instituttet har som centrallaboratorium og vaccineleverandør en central rolle i beredskabet mod smitsomme sygdomme i Danmark.

SSI har status som statsvirksomhed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men får dog sine væsentligste indtægter fra kommercielt salg af vacciner, diagnostiske analyser og hjælpemidler til diagnostik.

Rigsrevisionen har vurderet SSI’s varetagelse af dets kommercielle opgaver og disse opgavers sammenhæng med beredskabet. Det er undersøgt, om SSI har forsynet det danske sundhedsvæsen med de efterspurgte produkter, og om kvalitetskontrollen med dets produkter er tilfredsstillende. Undersøgelsen har tillige set på, om ministeriet har fastsat et relevant og klart regelgrundlag for instituttets prisfastsættelse, og om ministeriets tilsyn har sikret SSI’s efterlevelse af dette regelgrundlag, samt om SSI faktisk har efterlevet det. Det er endvidere undersøgt, om SSI’s priser har været på niveau med priserne på tilsvarende produkter i Norge, Sverige og Holland. Undersøgelsen har endelig forsøgt at vurdere, om SSI’s kommercielle aktiviteter har styrket beredskabet mod smitsomme sygdomme.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. juni 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/03 om Statens Serum Institut

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Statens Serum Instituts kommercielle diagnostiske aktiviteter og produktionskapacitet på vaccineområdet bidrager til både at styrke det danske beredskab mod smitsomme sygdomme og at håndtere nye angreb af epidemier. Værdien heraf – herunder faglig ekspertise på et højt niveau – og den ekstra service, instituttet yder, betyder imidlertid, at Statens Serum Instituts priser generelt ligger på et højt niveau.

Statsrevisorerne forventer, at indenrigs- og sundhedsministeren i sin § 18-redegørelse præciserer kalkulationsmetoder for Statens Serum Instituts priser samt redegør for principperne for ministeriets fremtidige tilsyn."

Rigsrevisors notat af 26. november 2004

Rigsrevisors notat af 9. februar 2006

Beretningshistorik