Beretning om psykiatriske behandlingstilbud på H:S' hospitaler

16-06-2004

Beretning nr. 11/2003

Det psykiatriske område varetages af amterne/H:S inden for det kommunale selvstyre. Regeringen og de kommunale parter har imidlertid indgået aftaler med ikke-bindende målsætninger for, hvordan psykiatrisk behandling nationalt skal søges prioriteret. Psykiatriaftalerne skal derfor ses som målsætninger for indsatsen snarere end som absolutte krav, som skal indfries inden for aftalernes løbetid.

Beretningen omhandler en vurdering af psykiatriske behandlingstilbud på H:S’ hospitaler i forhold til udvalgte målsætninger i de nationale psykiatriaftaler. Disse målsætninger vedrører etablering af enestuer, sengekapacitet, sengenedlæggelse og døgntilbud, etablering af psykiatrisk døgnberedskab, miljøskift (fællesarealer, beskæftigelse og undervisning) samt kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er i forbindelse hermed undersøgt, om H:S’ egne planer afspejler disse målsætninger. Beretningen vedrører alene H:S, da Rigsrevisionen ikke har revisionsmæssig adgang til amterne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. juni 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/03 om psykiatriske behandlingstilbud på H:S' hospitaler

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 18. november 2004

Beretningshistorik