Notat om tilrettelæggelse af en undersøgelse af Ørestadsselskabet I/S

06-02-2004