Beretning om administration af indenlandske tjenesterejser

08-12-2004

Beretning nr. 7/2004

Beretningen indeholder en vurdering af, om regler og tilhørende vejledninger udgør et klart grundlag for administration af tjenesterejser. Statslige institutioners administration af tjenesterejser er reguleret af dels tjenesterejsereglerne, primært cirkulære om tjenesterejseaftalen, CIR nr. 12174 af 30. juni 2000, og PAV, kap. 23, dels skatteregler, primært ligningslovens §§ 9 A og 9 B og bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000.

Beretningen indeholder endvidere en vurdering af, om udvalgte institutioner administrerer i overensstemmelse med henholdsvis tjenesterejseregler og skatteregler.

Beretningen omfatter 6 ministerområder: Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Disse ministerområder er repræsenteret ved 8 institutioner.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. december 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/04 om administration af indenlandske tjenesterejser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer statslige institutioners utilstrækkelige kendskab til skattereglerne for tjenesterejser, da det er en forudsætning, at den statslige forvaltning overholder gældende love og regler.

Statsrevisorerne skal bemærke, at offentlige institutioner bør anvende tjenesterejse- og skatteregler, så de ansatte kan gå ud fra, at reglerne er overholdt, så de ikke uforvarende kommer til at overtræde gældende skatteregler.

Statsrevisorerne finder, at ToldSkats vejledninger bør udbygges, så der er en bedre baggrund for det konkrete skøn – som arbejdsgiver skal udøve i henhold til ligningslovens § 9 A, stk. 1 – over, om godtgørelser for udokumenterede tjenesterejseudgifter er skattefri."

Rigsrevisors notat af 11. maj 2005

Beretningshistorik