Beretning om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

10-09-2003

Beretning nr. 16/2002

Beretningen indeholder resultatet af en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSL-markedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet.

Undersøgelsens formål var

  • at vurdere, om reguleringen havde skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet,
  • at belyse konkurrenceforholdene på dette marked,
  • at belyse konkurrenceforholdene på ADSL-markedet,
  • at vurdere, om Videnskabsministeriets behandling af spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet var hurtig og omhyggelig.

Undersøgelsen omfattede tiden fra midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. september 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/02 om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 27. januar 2004

Rigsrevisors notat af 7. oktober 2005

Beretningshistorik