Notat om privatsektor programmer i udviklingslande

10-03-2003