Beretning om Dansk Tipstjeneste A/S

06-02-2003

Beretning nr. 6/2002

Dansk Tipstjeneste A/S er en koncern bestående af moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S samt datterselskaberne DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S. Koncernen har i henhold til lovgivningen eneret på at udbyde visse former for spil og væddemål.

Beretningen redegør for regler og betingelser for Dansk Tipstjeneste A/S' og datterselskabet DanToto A/S' monopol, funktioner og opgaver, herunder regler og betingelser for Dansk Automatspil A/S. Endvidere redegør beretningen for Dansk Tipstjeneste A/S' og datterselskabers administration og regnskaber. Endelig vurderer beretningen, om udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S' og datterselskabers omkostninger eller andre forhold bærer præg af det faktiske monopol på visse spil, samt om den fremtidige økonomiske udvikling i selskaberne hviler på et sundt grundlag.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. februar 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/02 om Dansk Tipstjeneste A/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at

  • Dansk Tipstjeneste A/S har overført midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond uden hjemmel.
  • Dansk Tipstjeneste A/S deltager i ledelsen hos datterselskabets samarbejdsparter, da det medfører risiko for interessekonflikt.
  • Skatteministeriet ikke har kunnet dokumentere statskontrollens uafhængighed, en egenskab, som er forudsætningen for statskontrollens virksomhed.

Statsrevisorerne forventer, at skatteministeren i sin redegørelse til denne beretning uddyber og forklarer sin beklagelse af, at bemærkningerne til lovforslaget (L269) vedrørende den omhandlede garanti ikke på dækkende vis beskriver de aftalte forhold omkring Tipstjenestens garanti over for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, jf. beretningens pkt. 65-68."

Rigsrevisors notat af 8. juli 2003

Beretningshistorik