Beretning om statens restanceinddrivelse

13-08-2003

Beretning nr. 13/2002

Beretningen indeholder en analyse af inddrivelsen af statens restancer i ToldSkat, ToldSkats Inddrivelsesenhed, Finansstyrelsen, politiet og kommunerne. Undersøgelsen behandler således langt hovedparten af statens restancer som fx restancer vedrørende skatter og afgifter til restancer på fartbøder og SU-gæld.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om myndighederne havde en effektiv inddrivelse af statens restancer samt at identificere eventuelle barrierer herfor. I den forbindelse sættes der særlig fokus på lovgivningen, den overordnede koordination og samarbejde, forebyggelse, inddrivelsesprocessen samt anvendelsen af edb. Undersøgelsen dækker perioden 1999-2002.

Rigsrevisionens undersøgelse er udarbejdet sideløbende med arbejdet i regeringens Forenklingsudvalg, der blev nedsat i 2002. Forenklingsudvalget har til formål at vurdere mulighederne for at forenkle den statslige restanceinddrivelse.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. august 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/02 om statens restanceinddrivelse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Det fremgår af beretningen, at det på en række områder er muligt at forbedre statens inddrivelse af restancer, og at der for at opnå dette er igangsat en række initiativer.

Statsrevisorerne forventer, at der i ministrenes svar til denne beretning redegøres for disse initiativer – herunder især for tværministerielle tiltag til forbedring af koordinationen af den offentlige inddrivelse af restancer."

Rigsrevisors notat af 16. januar 2004

Rigsrevisors notat af 28. september 2005

Beretningshistorik