Beretning om ventetider i sygehussektoren

09-10-2002

Beretning nr. 1/2002

I beretningen beskrives de særlige forhold, der gør sig gældende med hensyn til Indenrigs- og Sundhedsministeriets muligheder for at øve indflydelse på forhold – herunder ventetiderne – i sygehussektoren, idet sektoren administreres af amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab efter principperne for det kommunale selvstyre. Herudover skildres og vurderes kvaliteten af de ventetidsoplysninger, der kan udledes af Landspatientregistret og Sundhedsministeriets Ventetidsinformation, ventetidernes længde, udvikling og omfang, fordelt på sygdomme og amter mv., samt initiativerne til at få dem nedbragt. Beretningen indeholder en international sammenligning af ventetider.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. oktober 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/02 om ventetider i sygehussektoren

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Som led i indsatsen for at få nedbragt ventetiderne har der samlet set været en betydelig vækst i antallet af operationer og behandlinger. Men på grund af et stadigt stigende antal patienter er de opstillede målsætninger ikke blevet opfyldt, hvilket statsrevisorerne ikke finder tilfredsstillende, uanset at ventetiderne dog er blevet reduceret betydeligt inden for de særlige indsatsområder – livstruende hjerte- og kræftsygdomme.

Statsrevisorerne finder det heller ikke tilfredsstillende, at parterne i sygehussektoren har arbejdet med målsætninger for ventetider i så mange år uden at følge tilstrækkeligt op i registreringssystemerne.

Statsrevisorerne har noteret sig, at sundhedsministeren ikke direkte kan influere på sygehusenes dispositioner med hensyn til økonomi, planlægning eller opfølgning, men at der siden 2000 med den 3-årige udviklingsplan for sundhedsområdet er sket en udvikling, så ministeriet i højere grad kan påvirke og følge aktiviteterne, bl.a. til nedbringelse af ventetiderne."

Rigsrevisors notat af 22. januar 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. juni 2003

Den 12. juni 2003

Beretning nr. 1/02 om ventetider i sygehussektoren

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil med opmærksomhed følge Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer til at reducere ventetiderne for behandling i sygehussektoren og forventer, at rigsrevisor orienterer dem om denne udvikling."

Rigsrevisors notat af 17. marts 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 30. marts 2005

Den 30. marts 2005

Beretning nr. 1/02 om ventetider i sygehussektoren

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at ventetiderne for behandling i sygehussektoren på en række områder er nedbragt, og at Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremover vil offentliggøre oplysninger om ventetid i både Patientinfo og Landspatientregisteret."

Beretningshistorik