Beretning om Energistyrelsens tilskudsforvaltning

20-03-2002

Beretning nr. 8/2001

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Energistyrelsens forvaltning af tilskud lever op til kravene til god tilskudsforvaltning. Dette er belyst gennem en analyse af, om kontrollen er klart defineret, og om den udføres i henhold til reglerne herfor. I undersøgelsen er der først set på de forskellige tilskudstyper, der er i Energistyrelsen. Herefter gennemgås departementets tilsyn med styrelsen. Energistyrelsens overordnede administration af tilskudsordningerne analyseres, og via en stikprøvegennemgang ses der på administrationen i praksis.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/01 om Energistyrelsens tilskudsforvaltning

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Undersøgelsen viser, at Energistyrelsens forvaltning af tilskud er forbedret. Forvaltningen opfyl­der stort set kravene til god tilskudsforvaltning, og bevillings- og regnskabsadministrationen er til­fredsstillende.

Statsrevisorerne konstaterer imidlertid, at administrationen stadig bør forbedres på en række om­råder."

Beretningshistorik