Beretning om By- og Boligministeriets administration af byfornyelsesloven af 1997

08-05-2002

Beretning nr. 13/2001

Beretningen indeholder resultatet af en undersøgelse af By- og Boligministeriets administration af byfornyelsesloven af 1997.

Undersøgelsen har omfattet By- og Boligministeriets fordeling af statsstøtte til kommunerne, ministeriets regelforvaltning, vejledning og tilsyn samt ministeriets bidrag til bevillingslovforslag.

Undersøgelse har bl.a. haft til formål at vurdere,

  • om ministeriet ved fordelingen af statsstøtte til kommunerne overholder de investeringsrammer og principper, der er fastsat i lovgrundlaget,
  • om ministeriet bør tage initiativ til lovændringer, fordi byfornyelsesordningen er utilsigtet kompliceret,
  • om ministeriets vejledning og tilsyn er i overensstemmelse med lovgrundlaget,
  • om ministeriets tilsyn med kommunernes administration af byfornyelsesordningen er tilstrækkelig, og
  • om informationsværdien af ministeriets anmærkninger til finanslovforslag kan forbedres.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. maj 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/01 om By- og Boligministeriets administration af byfornyelsesloven af 1997

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Beretningshistorik