Notat om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom

16-01-2002