Beretning om Fødevareministeriets bevillingsadministration

19-09-2001

Beretning nr. 10/2000

I beretningen beskrives Fødevareministeriets koncernstyring, og departementets, direktoraternes og institutionernes økonomi og forvaltning vurderes. Som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 5/98 om EU-direktoratets (nu Direktoratet for FødevareErhverv) økonomistyring foretages en særlig vurdering af økonomistyringen i Direktoratet for FødevareErhverv og afviklingen af de oparbejdede sagspukler på eksportstøtteområdet. Endvidere undersøges og vurderes Fødevaredirektoratets økonomistyring og bevillingsadministration i lyset af, at direktoratet i 1999 i tilknytning til etableringen af fødevareregionerne havde oparbejdet et betydeligt budgetunderskud, der havde gjort det nødvendigt at tilføre direktoratet yderligere bevillinger. Endvidere omhandler beretningen fødevareministerens oplysninger til Folketinget om det opståede budgetunderskud.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 19. september 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/00 om Fødevareministeriets bevillingsadministration

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at økonomistyringen i Direktoratet for FødevareErhverv stadig ikke er tilfredsstillende, og bemærker, at der fortsat er behov for en særlig indsats vedrørende sagspuklen på eksportstøtteområdet.

Statsrevisorerne kritiserer endvidere, at Fødevaredirektoratets gebyrer i 2000 fortsat ikke har givet fuld dækning af kontrolomkostningerne, og at direktoratets regnskaber har været belastet af manglende entydighed i regnskabsregistreringerne, så der fortsat er mulighed for, at skjulte merforbrug/underskud kan dukke op."

Rigsrevisors notat af 21. november 2003

Beretningshistorik