Beretning om Det Danske Filminstituts opbevaring af film og billeder

19-09-2001

Beretning nr. 12/2000

Beretningen tager udgangspunkt i, at Det Danske Filmmuseum – siden 1997 Det Danske Filminstitut – i henhold til filmloven fra 1964 har haft til opgave at sikre bevarelsen af film og filmbilleder samt andet materiale vedrørende film. Beretningen indeholder en beskrivelse af opbevaringsforholdene og materialets tilstand, især med hensyn til samlingen af gamle danske film, samt på denne baggrund en vurdering afKulturministeriets, filmmuseets og instituttets initiativer i årenes løb til sikring af filmenes og billedernes bevaring for eftertiden.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 19. september 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/00 om Det Danske Filminstituts opbevaring af film og billeder

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Kulturministeriet kun delvist og midlertidigt har sikret den danske filmsamling mod nedbrydning. Kritikken skal ses i lyset af, at Kulturministeriet i 15-20 år har kendt til problemet med dårlige opbevaringsforhold.

Statsrevisorerne påtaler, at kulturministeren i sin ansøgning til Finansudvalget om Filmens Hus ikke gav Folketinget oplysninger om, at Filmens Hus ikke kunne anvendes til opbevaring af ni­tratfilm, samt at forudsætningerne for at afhænde Bagsværd Fort ikke længere var til stede."

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af atsrevisorernes bemærkning

Beretning 12/2000 om Det Danske Filminstituts opbevaring af film og billeder

Sagen optages i Endelig betænkning 2006 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at det har taget for lang tid at etablere en forsvarlig arkivløsning for Det Danske Filminstituts nitratfilm, da der er tale om materiale, som er i overhængende fare for nedbrydning, og hvor tidsfaktorens afgørende betydning har været kendt i mange år."

Rigsrevisors notat af 16. november 2007

Beretningshistorik